Hac Nedir

HAC NEDİR 

Sorusu tek cümlede cevaplanabilecek bir soru olmasa da en basit tanımı ile hac ibadeti yüce Allah’ın emir buyurduğu en önemli farzlardan biridir. Gücü yeten sağlıklı bir Müslüman’ın hayatında bir kez hacca gitmesi farzdır. Ancak hacca gitmek yalnızca kutsal topraklara gidip oralarda yapılması emredilen eylemleri gerçekleştirmek değildir. Hacca giden inanç sahibi bir kimse için hac aslında günahlarından temizlenip çok daha saf yaşamak için bir fırsattır. Hacda her türlü haramdan uzak durmaya özen gösteren kimse, hac ibadetini yerine getirirken günahlarından arınır ve günlük yaşantısına döndüğünde de aynı hacda imiş gibi günah işlememeye özen göstermesi gerekir. Bu açıdan hac inananları çok daha hayırlı bir hayat sürmeye vakfeden, işledikleri günahları hatırlatıp onlara hayatlarına çeki düzen vermeleri gerektiğini hatırlatan bir ibadettir.

Hac Kimlere Farzdır:

 Hac Turu Nedir, sorusundan sonra en çok karşılaşılan sorulardan biri de hac ibadetinin kimlere farz olduğudur. Kişinin hac ibadetinden sorumlu olabilmesi için bazı koşulların oluşması gerekir. Buna göre;

  • Bir kimseye hac ibadetinin farz kılınabilmesi için o kişinin İslam’ca ergin ve özgür olması gerekir. Ayrıca sağlık durumunun da ibadete el verişli olması şarttır.
  • Hac ibadetinden sorumlu olabilmek için o kişinin hac ibadetini hakkıyla yerine getirecek vakte de sahip olması gerekir.
  • Kişiye hac ibadetinin farz kılınabilmesi için bu kişinin hac ibadetinin masraflarını karşılayacak ve ayrıca kendisi hacda iken bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de geçimini sağlayabilecek kadar zengin olması gerekir.
  • Son olarak ise hac ibadetinin kişiye farz kılınması için tüm bu şartlar ile birlikte kişinin yol güvenliğinin de sağlanmış olması gerekir.

Hac Nasıl Yapılır:

   Hac nedir sorusunun cevabı kısaca emredilen yerleri gidip yine oralarda emredilen bazı eylemleri gerçekleştirme olarak verilebilir. Ancak hac nasıl yapılır sorusunun cevabı çok daha detaylıdır. Hac ibadetinin 3 temel farzı vardır. Bunlar ihrama girmek, Kâbe’yi tavaf etmek ve Arafat’ta vakfe yapmaktır. Bu farzlardan önce ihram yerine getirilir. Mikat denen yerde hacı adayları niyet edip ihrama girerler ve ardından Kâbe’yi tavaf ederler. Tavaftan sonra Safa ile Merve arasında sa’y yaparlar ve ardından Arafat Dağı’na vakfe yapmaya giderler. Günün akşamında ise Müzdelife’de kalarak hem vakfe yapar hem de şeytan taşlamada kullanmak için taş toplarlar. Şeytan taşladıktan sonra kurban kesip tıraş olur ve ihramdan çıkarlar. Ardından ziyaret tavafı ve veda tavafı ile hac ibadetlerini tamamlamış sayılırlar.

  Hac Turu Nedir, İslâm’ın beş esasından birisidir. Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir. Hac, kelime olarak, "yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek" anlamlarına gelir. Kimlere farzdır,

Erkek olsun, kadın olsun şartlarını taşıyan her müslümana, ömründe bir defa hacetmek farzdır. Üzerine hac farz olan kimse, bu ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir. Üzerine farz olduğu halde bir takım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara ertelemek dinen uygun değildir. Bu şekilde hacını erteleyip daha sonra bizzat hac yapamayacak duruma düşen kimse, yerine bedel (vekil) göndermek zorunda kalır.

  Hac Nedir faziletleri, Dünya ve ahiret hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olan hac, samimi ve ihlâslı bir şekilde yerine getirildiği zaman, müslümanı günahlarından arındırır, onun Allah katındaki derecesini yükseltir, cenneti kazanmasına vesile olur ve kişiyi ahlâken olgunlaştırır. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) şöyle buyurmuştur: "Makbul haccın karşılığı Cennetten başka bir şey değildir. Umre de diğer bir umre ile arasındaki günahları siler."

  Hac Nedir hikmetleri, Allah’ın emrettiği her şeyde şüphesiz insanların dünya ve ahiret hayatı için pek çok hikmetler vardır. Bu şaşmaz gerçeğe göre haccın da pek çok hikmetleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Her insan yaratılışı gereği Yüce Allah’a karşı kulluğunu ortaya koymak ihtiyacındadır. Hac, kula, en belirgin bir şekilde Yüce Allah karşısında aczini ortaya koyma, kulluğunu ifade etme ve onun verdiği nimetlere şükretme imkanı veren bir ibadettir. Çünkü hacı, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi unsurlardan sıyrılarak Allah’a yönelir. Sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Bu durum kendisine Allah’a kul olma zevkini tattırır.

Hac Kuraları:

 Hac Turu Nedir, Hac kuraları her yıl düzenli bir şekilde yapılmaktadır.Hac, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırırken unutulmamalıdır ki hac turistik gezi değildir, oldukça yorucudur. Her yolculukta zorluklar vardır. Hac yolculuğu yolculukların en zor olanlarından biridir.

  Bu yüzdendir ki hac yolcuğu yapacak olan kişilerin sabırlı olması iradesine hakim olması gerekmektedir. Karşısına çıkacak zorlukları göğüsleyebilecek erdem sahibi bir kişi olmaya yönelmelidir hacı adayları. Hac insanlara mahşer gününü ölümü hatırlatır. İnsanların ölüp tekrar hesap vermek üzere dirileceği mahşer yerinde toplanmaları gibi…Hacı adayları hacca niyet ederken normal elbiselerini çıkarır ve ihrama bürünür. Burada ne sosyal sınıf bellidir ne de statü. Burada amaç Allah’ın huzurunda herkesin eşit olduğunu, öldükten sonra tekrar dirilip hesap verileceğini o güne kadar pişmanlık duyarak tevbe edilmesi gerektiğidir.

"Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir). Bulamayana da, haccda üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır."

Konaklama İmkanı ve Ulaşım Seçeneklerini Detaylı Öğrenin!
BİZE ULAŞIN!