Umre İbadeti: Mali, Bedeni, Sıhhati olan müslümanların yapacağı bir ibadet şeklidir. Mikat alanı dışında İhrama girilir, Niyet edilir ve Mekke-i Mükerremeye gidilerek orada başlanır. 

 Umre: Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadettir. iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Umre ibadeti için belirli bir zamana baglılık yoktur. Her zaman yapılabilir, Ancak, Arefe günü sabahından Kurban bayramının dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür. 

Umre Yapmak için Erkekler, iç çamaşırları dâhil tüm giysilerini çıkarır, sadece “izar” ve “rida” denilen iki parça beyaz renkli ihram örtüsü örterler. Başlarını açık tutarlar, çorap ve ayakkabıları çıkarırlar. Ayaklarına  önü açık dikişsiz terlik giyilir. Bayanlar, tesettürlü kıyafetleri ile çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Yüzlerini açık bırakarak başlarını örterler. İhrama girmeden önce vücut temizliği yapılır. İmkan varsa gusledilir, değilse abdest alınır, varsa güzel koku sürülür. O an mekruh  ( Kerahat) vakti değilse, iki rekât “ihram namazı” kılınır. Namazın ilk rekâtında, Fatiha’dan sonra “Kâfirûn”, ikinci rekâtında “İhlâs” sûrelerinin okunması efdaldir. Namazdan sonra niyet edilmesi ve Telbiyenin söylenmesiyle ihrama girilmiş olur. Niyet; “Allahümme inni üridül umrate feyessirhe li vetegabbelhe minni.” türkçesi, “Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul eyle.”  Telbiye: “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek.” türlçesi:“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.” İhram yasakları: yeşillik, bitkileri kesmek, koparmak, av hayvanlarını avlamak, bayların ihram örtülerinin dışında elbise giymesi, başlarını ve yüzlerini örtmeleri, eldiven, çorap, ayakkabı giymeleri, tırnak kesmek, saç sakal tıraşı olmak, vücudun herhangi bir yerindeki kılları koparmak veya kesmek, saç sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak, oje ve ruj kullanmak, vücuda ve ihram örtüsüne koku sürmek ve parfüm kullanmak; eşiyle ilişkiye girmek veya buna yol açacak davranışlarda bulunmak, şehevî duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak. Bütün bunlar ihramlı için yasaktır. Başkalarına zarar vermek, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak gibi tutum ve davranışlar da ihram yasakları içinde olup bunların günahı ihramlı için daha ağırdır. İhramlının yıkanması, parfümsüz sabun kullanması, diş fırçalaması, diş çektirmesi, kırılan tırnağı ve zarar veren bir kılı koparması, kan aldırması, iğne yaptırması, yara üzerine sargı sardırması, kol saati, yüzük ve bilezik takması, kemer kullanması, omuza çanta asması, yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması, palto ve benzeri giysileri giymeksizin omuza alması yasak değildir. Rabbim umrenizi ve ibadetlerinizi kabul eylesin AMİN.

Tavaf Nedir Nasıl Yapılır: Tavaf, Hacer-i Esved köşesi karşısından başlayarak usulüne göre Kâbe’nin etrafında dönmeye Şavt denir, yedi defa dönmek bir tavaf olur. Tavafa başlamadan önce erkekler, vücudun üst kısmına örtülen ihramın bir ucunu sağ koltuk altından geçirerek sol omuza atıp sağ kolu omuzla birlikte açıkta bırakırlar (Iztıba). Tavaf bitince omuz kapatılır. Umre tavafı için Hacer-i Esved hizasına gelinerek; “Allahım! Senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edilir. Tavafa başlanır Tehlil tekbir Salavatı şerif, Zikirler; Subahanallahü vebihamdihi ve subhanallahül azim. Estagfirullah, Hasbiyyallah, Hasbünallah, Le ilahe ilallahü vallahü ekber vela havle vela guvvete illa bilhil aliyyül azim, Elhamdulillah, Subhanalllah, Allahü ekber, Estagfirullah v.s  Bunlar okunmasa da tavaf geçerlidir. Önemli olan samimiyet Allah’a yöneliştir. Her Şavta Hacer-i Esved’in karşısına varılınca eller, içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde kaldırılıp üç defa “Bismillahi Allahu Ekber” denildikten sonra Hacer-i Esved selamlanır(istilam). istilam edilmiş olunur. Tavafda Kur’an okunması, dua ve zikir yapılır. Tavaf esnasında bağırarak dua etmek hiç uygun değildir. Bu durum, orada huşû içinde tavaf yapan kişileri rahatsızığa dikkatleri bozulmalarına sebeb verir.. Önemli olan duanın samimi olarak yapılmasıdır. Duanın Arapça olması şart değildir. Tavaf bittikten  sonra izdihama neden olmadan Makamı İbrahim’in karşı taraflarında iki rekât tavaf namazı kılınır. Tavaf namazının, mekruh vakit değilse tavafın hemen peşinden kılınması daha iyidir.Tavaf, kesintisiz olarak yapılır. Tavaf sırasında farz namaz için kamet getirilmesi, abdestin bozulması, ya da yorulup dinlenme ihtiyacı duyulması ve benzeri durumlarında tavafa ara verilir. Sonra kalınan yerden devam edilebilir. Tavaf namazından sonra dua edilir. Zemzem doya doya içilir.

Sa’y Nedir Nasıl Yapılır: Tavaf namazaından sonra Safa Tepesine gidilir kabeye yönelerek Hacer-i Esved’i istilam edilir ( Bismillahi Allahü ekber) denilir., ardından “Allahım! Senin rızan için umre sa’yini yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edilir, tekbir, tehlil, salâvat okur ve içtenlikle dua edilir. Sonra Merve tepesine doğru yürüyerek sa’yin ilk şavtına tekbir, tehlil ve dualarla başlanılır. Yukarıda da belirtildiği üzere bunların okunması zorunlu değildir. Önemli olan samimi Allah’a yöneliş ve duadır.Yeşil ışıklı direklerin arasında, erkekler koşar adımlarla yürür (Hervele). Merve’ye varınca bir şavt tamamlanmış olur. Burada da yine Kâbe’ye yönelerek tekbir, tehlil ve salâvat-ı şerife okunur, dua edilir. Sonra Merve’den Safâ’ya doğru yürünür. Safâ’ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’de Kâbe’ye karşı dönerek dua edilir ve sa’y tamamlanmış olur. Berberde veya evde veya otelde saç tıraşı olur veya saçlarını kısaltır, böylece ihramdan çıkar ve bu şekilde umre ibadetini yapmış olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konaklama İmkanı ve Ulaşım Seçeneklerini Detaylı Öğrenin!
BİZE ULAŞIN!